Ohtlike puude langetamine ja okste lõikamine


Ohtlike puude seisukorra hindamine. Hoonete ligiduses olevate puude eemaldamine ümbrusele kahju tekitamata. Juba murdunud puude koristamine ja äravedu.

Kalmistutel ja parkides ohtlike puude langetamine. Teeäärsete kraavide ja kallaste puhastamine liigsest ülekasvanud võsast.

Viljapuude okste lõikus ja harvendamine. Okste koristus ja äravedu.

Peale puu langetamist teostame ka kändude freesimist või juurimist.
Vaata meie tutvustust